فایل های دسته بندی روانشناسی - صفحه 1

پاوپوینت فصل6کتاب انگیزش وهیجان مارشال ریو ، ترجمه :یحیی سیدمحمدی

پاوپوینت فصل6کتاب انگیزش وهیجان مارشال ریو ، ترجمه :یحیی سیدمحمدی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پیش نویس زندگی و مثلث کارپمن

کارپمن مثلث نقش ما را برای بازیهای انسانها ابداع کرد. انسانها در روابط خود در نقش های کارپمن قرار می گیرند. نقش ها شامل قربانی ،ناجی و زجر دهنده میشوند. مثلث کارپمن در کودکی ........

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی در مورد بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی

دانلود پروپوزال روانشناسی در مورد بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط انگیزه کاری، رضایت و استرس شغلی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط انگیزه کاری، رضایت و استرس شغلی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی اثر عزت نفس بر عدالت سازمانی و سازگاری شغلی

دانلود پروپوزال روانشناسی اثر عزت نفس بر عدالت سازمانی و سازگاری شغلی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی بررسی ارتباط افسردگی با بيكاری

دانلود پروپوزال روانشناسی بررسی ارتباط افسردگی با بيكاری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی ارتباط رضایت زناشویی، مولفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی

دانلود پروپوزال روانشناسی ارتباط رضایت زناشویی، مولفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی در مورد مقایسه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی در مورد مقایسه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی ارتباط مولفه های روانشناختی توانمندسازی و تعهد سازمانی

دانلود پروپوزال روانشناسی ارتباط مولفه های روانشناختی توانمندسازی و تعهد سازمانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی