فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

سناریو تدریس به روش بدیعه پردازی

برای واحد راهبردهای تدریس دانشجو معلمان نیاز به سناریو نویسی است. در این فایل سناریو تدریس مبحث ذوب به روش بدیعه پردازی پرداخته شده است.

قیمت : 2,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس پرسشگری فارسی پایه چهارم

دانلود طرح درس پرسشگری فارسی پایه چهارم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس روزانه نسبت درس ریاضی

دانلود طرح درس روزانه نسبت درس ریاضی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس مهره داران علوم تجربی پایه سوم دبستان

دانلود طرح درس مهره داران علوم تجربی پایه سوم دبستان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس روزانه مفهوم ضرب ریاضی پایه سوم

دانلود طرح درس روزانه مفهوم ضرب ریاضی پایه سوم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس در ساحل دجله هدیه های آسمانی

دانلود طرح درس در ساحل دجله هدیه های آسمانی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس جمع و تفریق عددهای مرکب درس ریاضی

دانلود طرح درس جمع و تفریق عددهای مرکب درس ریاضی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس روزانه جمع اعداد اعشاری درس ریاضی

دانلود طرح درس روزانه جمع اعداد اعشاری درس ریاضی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس تنها او هدیه های آسمانی

دانلود طرح درس تنها او هدیه های آسمانی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی